DSC_7502

Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych chłopców, żoną trzeciego. Życiowa optymistka wiecznie unosząca się pięć centymetrów nad ziemią i tylko ciężki aparat trzyma mnie, abym za daleko nie odfrunęła.

Z wykształcenia jestem pedagogiem, z pasji-fotografem. Jeśli oczekujecie na sesji swobodnej atmosfery, zdjęć pełnych ciepła i emocji- zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu.

Studio mieści się w Szczecinie– Dąbiu.

W obiektywie Ani

Fotografia Anna Jazukiewicz

tel. 791 052 907

ania.jazukiewicz@gmail.com

facebook

Instagram-Logo

 

 

Polityka prywatności strony internetowej www.wobiektywieani.pl

 

 

 

 

 

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez www.wobiektywieani.pl
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
W obiektywie Ani Fotografia Anna Jazukiewicz ul. Tczewska 51, 70-850 Szczecin, NIP 9552040083
1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, przede wszystkim Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).
2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).
1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu przedstawienia oferty przez Administratora.
3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje w każdym momencie wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Jeżeli osoba, której dane są przechowywane przez Administratora uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres prowadzenia przez niego działalności, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje ze świadczonych usług, co spowoduje trwałe usunięcie danych z bazy.
7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
8. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – O MNIE.